Yearly Archive 2017

Byadmin

Advokatska kancelarija “ŠADIĆ IBRAHIM“

Advokatska kancelarija “ŠADIĆ IBRAHIM“

Brčko distrikt Bosne i Hercegovine

 

ADVOKAT Šadić Ibrahim iz Brčkog

Na osnovu rješenja Regionalne advokatske komore Tuzla broj: 354/17 od 18.05.2017. godine, Šadić Ibrahim je upisan u imenik a dvokata Advokatske komore Federacije BIH sa danom 15.06.2017.godine.

Sjedište Advokatska kancelarije Šadić Ibrahima se nalazi na adresi ul. Ive Andrića broj 31, Brčko distrikt BiH, na I spratu zgrade „Zejćirović“ u centru Brčkog.

Osnovni biografski podaci

ADVOKAT Šadić Ibrahim je rođen 18.02.1982. godine u Brčkom.

Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2009. godine,položio pravosudni ispit 2012. godine pred Komisijom za polaganje pravosudnog ispita kod Federalnog ministarstva pravde u Sarajevu i advokatski ispit u junu 2015. godine pred komisijom Advokatske komore Fedracije Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Pored Pravnog fakulteta u Sarajevu, studirao je Elektrotrehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Dana 27.07.2012. godine položio je pravosudni ispit kod Federalnog ministarstva pravde u Sarajevu.

Inače, na osnovu rješenja Advokatske komore Federacije BiH broj: 36/11 od 21.01.2011. godine, kojim je izvršena verfikacija rješenja Regionalne advokatske komore Tuzla broj: 326/10 od 13.12.2010. godine obavljao je pripravničku praksu, kao advokatski pripravnik u periodu od 01.12.2010. godine do 30.11.2014. godine, a zatim je upisan u imenik advokatskih stručnih saradnika od 01.12.2014. godine do 14.06.2017, na osnovu rješenja Advokatske komore Federacije BiH broj: 1075/14 od 10.12.2014. godine, sve u advokatskoj kancelariji Mulahalilović Osmana, advokata iz Brčkog.

Advokat se aktivno služi engleskim jezikom.

Ranije radno iskustvo u pravnoj struci:

pripravnik u Kancelariji Gradonačelnika Vlade Brčko distrikta BiH (2009 – 2010)

viši stručni saradnik u  JP „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH (tokom 2010. godine)

advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji Mulahalilović Osmana, advokata iz Brčkog (2010 – 2014)

advokatski stručni saradnik u advokatskoj kancelariji Mulahalilović Osmana, advokata iz Brčkog  (2014 – 2017)

ADVOKATSKE USLUGE

Advokat Šadić Ibrahim pruža sve advokatske usluge propisane članom 3.Zakona o advokaturi Federacije Bosne i Hercegovine što između ostalog,obuhvata :

Davanje pravnih savjeta;
Sastavljanje različitih podnesaka ( zahtjevi, tužbe, predstavke, molbe, žalbe i dr);
Sastavljanje raznih isprava ( ugovori, testamenti i dr);
Zastupanje stranaka u svim parničnim, upravnim i ostalim postupcima pred svim redovnim i drugim sudovima, drugim državnim organima, arbitražama te pravnim osobama;
Odbranu i zastupanje okrivljenog u krivičnom, prekršajnom i drugim postupcima u kojima se odlučuje o odgovornosti fizičkih i pravnih osoba; i
Pružanje i drugih oblika pravne pomoći fizičkim i pravnim osobama kako bi se zaštitili njihova prava i interesi.

KONTAKT

Mobilni Telefon               

+387 63 920 505

 

Adresa sjedišta kancelarije

 

ul. Ive Andrića broj 31, Brčko distrikta BiH lokal broj 18, (zgrada „Zejćirović“ I sprat),76120 Brčko distrikt BiH

 

 

E-mail :

advokat.sadic@gmail.com

 

                                         

 

 

 

Byadmin

Advokatska kancelarija “ŠADIĆ IBRAHIM“

ADVOKAT Šadić Ibrahim iz Brčkog

Na osnovu rješenja Regionalne advokatske komore Tuzla broj:354/17 od 18.05.2017. godine, Šadić Ibrahim je upisan u imenik a dvokata Advokatske komore Federacije BIH sa danom 15.06.2017.godine.

Sjedište Advokatska kancelarije Šadić Ibrahima se nalazi na adresi ul. Ive Andrića broj 31, Brčko distrikt BiH, na I spratu zgrade „Zejćirović“ u centru Brčkog.

Osnovni biografski podaci

ADVOKAT Šadić Ibrahim je rođen 18.02.1982. godine u Brčkom.

Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2009. godine,položio pravosudni ispit 2012. godine pred Komisijom za polaganje pravosudnog ispita kod Federalnog ministarstva pravde u Sarajevu i advokatski ispit u junu 2015. godine pred komisijom Advokatske komore Fedracije Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Pored Pravnog fakulteta u Sarajevu, studirao je Elektrotrehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Dana 27.07.2012. godine položio je pravosudni ispit kod Federalnog ministarstva pravde u Sarajevu.

Inače, na osnovu rješenja Advokatske komore Federacije BiH broj: 36/11 od 21.01.2011. godine, kojim je izvršena verfikacija rješenja Regionalne advokatske komore Tuzla broj: 326/10 od 13.12.2010. godine obavljao je pripravničku praksu, kao advokatski pripravnik u periodu od 01.12.2010. godine do 30.11.2014. godine, a zatim je upisan u imenik advokatskih stručnih saradnika od 01.12.2014. godine do 14.06.2017, na osnovu rješenja Advokatske komore Federacije BiH broj: 1075/14 od 10.12.2014. godine, sve u advokatskoj kancelariji Mulahalilović Osmana, advokata iz Brčkog.

Advokat se aktivno služi engleskim jezikom.

Ranije radno iskustvo u pravnoj struci:

pripravnik u Kancelariji Gradonačelnika Vlade Brčko distrikta BiH (2009 – 2010)

viši stručni saradnik u  JP „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH (tokom 2010. godine)

advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji Mulahalilović Osmana, advokata iz Brčkog (2010 – 2014)

advokatski stručni saradnik u advokatskoj kancelariji Mulahalilović Osmana, advokata iz Brčkog  (2014 – 2017)

ADVOKATSKE USLUGE

Advokat Šadić Ibrahim pruža sve advokatske usluge propisane članom 3.Zakona o advokaturi Federacije Bosne i Hercegovine što između ostalog,obuhvata :

Davanje pravnih savjeta;
Sastavljanje različitih podnesaka ( zahtjevi, tužbe, predstavke, molbe, žalbe i dr);
Sastavljanje raznih isprava ( ugovori, testamenti i dr);
Zastupanje stranaka u svim parničnim, upravnim i ostalim postupcima pred svim redovnim i drugim sudovima, drugim državnim organima, arbitražama te pravnim osobama;
Odbranu i zastupanje okrivljenog u krivičnom, prekršajnom i drugim postupcima u kojima se odlučuje o odgovornosti fizičkih i pravnih osoba; i
Pružanje i drugih oblika pravne pomoći fizičkim i pravnim osobama kako bi se zaštitili njihova prava i interesi.

KONTAKT

Mobilni Telefon               

+387 63 920 505

 

Adresa sjedišta kancelarije

 

  1. Ive Andrića broj 31, Brčko distrikta BiH lokal broj 18, (zgrada „Zejćirović“ I sprat),76120 Brčko distrikt BiH

 

 

E-mail :

advokat.sadic@gmail.com

Byadmin

Advokatska kancelarija “ŠADIĆ IBRAHIM“

ADVOKAT Šadić Ibrahim iz Brčkog

Na osnovu rješenja Regionalne advokatske komore Tuzla broj:354/17 od 18.05.2017. godine, Šadić Ibrahim je upisan u imenik a dvokata Advokatske komore Federacije BIH sa danom 15.06.2017.godine.

Sjedište Advokatska kancelarije Šadić Ibrahima se nalazi na adresi ul. Ive Andrića broj 31, Brčko distrikt BiH, na I spratu zgrade „Zejćirović“ u centru Brčkog.

Osnovni biografski podaci

ADVOKAT Šadić Ibrahim je rođen 18.02.1982. godine u Brčkom.

Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2009. godine,položio pravosudni ispit 2012. godine pred Komisijom za polaganje pravosudnog ispita kod Federalnog ministarstva pravde u Sarajevu i advokatski ispit u junu 2015. godine pred komisijom Advokatske komore Fedracije Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Pored Pravnog fakulteta u Sarajevu, studirao je Elektrotrehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Dana 27.07.2012. godine položio je pravosudni ispit kod Federalnog ministarstva pravde u Sarajevu.

Inače, na osnovu rješenja Advokatske komore Federacije BiH broj: 36/11 od 21.01.2011. godine, kojim je izvršena verfikacija rješenja Regionalne advokatske komore Tuzla broj: 326/10 od 13.12.2010. godine obavljao je pripravničku praksu, kao advokatski pripravnik u periodu od 01.12.2010. godine do 30.11.2014. godine, a zatim je upisan u imenik advokatskih stručnih saradnika od 01.12.2014. godine do 14.06.2017, na osnovu rješenja Advokatske komore Federacije BiH broj: 1075/14 od 10.12.2014. godine, sve u advokatskoj kancelariji Mulahalilović Osmana, advokata iz Brčkog.

Advokat se aktivno služi engleskim jezikom.

Ranije radno iskustvo u pravnoj struci:

pripravnik u Kancelariji Gradonačelnika Vlade Brčko distrikta BiH (2009 – 2010)

viši stručni saradnik u  JP „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH (tokom 2010. godine)

advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji Mulahalilović Osmana, advokata iz Brčkog (2010 – 2014)

advokatski stručni saradnik u advokatskoj kancelariji Mulahalilović Osmana, advokata iz Brčkog  (2014 – 2017)

ADVOKATSKE USLUGE

Advokat Šadić Ibrahim pruža sve advokatske usluge propisane članom 3.Zakona o advokaturi Federacije Bosne i Hercegovine što između ostalog,obuhvata :

Davanje pravnih savjeta;
Sastavljanje različitih podnesaka ( zahtjevi, tužbe, predstavke, molbe, žalbe i dr);
Sastavljanje raznih isprava ( ugovori, testamenti i dr);
Zastupanje stranaka u svim parničnim, upravnim i ostalim postupcima pred svim redovnim i drugim sudovima, drugim državnim organima, arbitražama te pravnim osobama;
Odbranu i zastupanje okrivljenog u krivičnom, prekršajnom i drugim postupcima u kojima se odlučuje o odgovornosti fizičkih i pravnih osoba; i
Pružanje i drugih oblika pravne pomoći fizičkim i pravnim osobama kako bi se zaštitili njihova prava i interesi.

KONTAKT

Mobilni Telefon               

+387 63 920 505

 

Adresa sjedišta kancelarije

 

  1. Ive Andrića broj 31, Brčko distrikta BiH lokal broj 18, (zgrada „Zejćirović“ I sprat),76120 Brčko distrikt BiH

 

 

E-mail :

advokat.sadic@gmail.com

Byadmin

ADVOKATSKE USLUGE

 

Advokat Šadić Ibrahim pruža sve advokatske usluge propisane članom 3.Zakona o advokaturi Federacije Bosne i Hercegovine što između ostalog,obuhvata :

Davanje pravnih savjeta;
Sastavljanje različitih podnesaka ( zahtjevi, tužbe, predstavke, molbe, žalbe i dr);
Sastavljanje raznih isprava ( ugovori, testamenti i dr);
Zastupanje stranaka u svim parničnim, upravnim i ostalim postupcima pred svim redovnim i drugim sudovima, drugim državnim organima, arbitražama te pravnim osobama;
Odbranu i zastupanje okrivljenog u krivičnom, prekršajnom i drugim postupcima u kojima se odlučuje o odgovornosti fizičkih i pravnih osoba; i
Pružanje i drugih oblika pravne pomoći fizičkim i pravnim osobama kako bi se zaštitili njihova prava i interesi.