ADVOKATSKE USLUGE

Byadmin

ADVOKATSKE USLUGE

 

Advokat Šadić Ibrahim pruža sve advokatske usluge propisane članom 3.Zakona o advokaturi Federacije Bosne i Hercegovine što između ostalog,obuhvata :

Davanje pravnih savjeta;
Sastavljanje različitih podnesaka ( zahtjevi, tužbe, predstavke, molbe, žalbe i dr);
Sastavljanje raznih isprava ( ugovori, testamenti i dr);
Zastupanje stranaka u svim parničnim, upravnim i ostalim postupcima pred svim redovnim i drugim sudovima, drugim državnim organima, arbitražama te pravnim osobama;
Odbranu i zastupanje okrivljenog u krivičnom, prekršajnom i drugim postupcima u kojima se odlučuje o odgovornosti fizičkih i pravnih osoba; i
Pružanje i drugih oblika pravne pomoći fizičkim i pravnim osobama kako bi se zaštitili njihova prava i interesi.

About the author

admin administrator