Reference

 

Ranije radno iskustvo u pravnoj struci:

 

pripravnik u Kancelariji Gradonačelnika Vlade Brčko distrikta BiH (2009 – 2010)

viši stručni saradnik u  JP „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH (tokom 2010. godine)

advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji Mulahalilović Osmana, advokata iz Brčkog (2010 – 2014)

advokatski stručni saradnik u advokatskoj kancelariji Mulahalilović Osmana, advokata iz Brčkog  (2014 – 2017)