O nama

ADVOKAT Šadić Ibrahim iz Brčkog

Na osnovu rješenja Regionalne advokatske komore Tuzla broj:354/17 od 18.05.2017. godine, Šadić Ibrahim je upisan u imenik advokata Advokatske komore Federacije BIH sa danom 15.06.2017.godine.

Sjedište Advokatska kancelarije Šadić Ibrahima se nalazi na adresi ul. Ive Andrića broj 31, Brčko distrikt BiH, na I spratu zgrade „Zejćirović“ u centru Brčkog.

Osnovni biografski podaci

ADVOKAT Šadić Ibrahim je rođen 18.02.1982. godine u Brčkom.

Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2009. godine,položio pravosudni ispit 2012. godine pred Komisijom za polaganje pravosudnog ispita kod Federalnog ministarstva pravde u Sarajevu i advokatski ispit u junu 2015. godine pred komisijom Advokatske komore Fedracije Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Pored Pravnog fakulteta u Sarajevu, studirao je Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Dana 27.07.2012. godine položio je pravosudni ispit kod Federalnog ministarstva pravde u Sarajevu.

Inače, na osnovu rješenja Advokatske komore Federacije BiH broj: 36/11 od 21.01.2011. godine, kojim je izvršena verfikacija rješenja Regionalne advokatske komore Tuzla broj: 326/10 od 13.12.2010. godine obavljao je pripravničku praksu, kao advokatski pripravnik u periodu od 01.12.2010. godine do 30.11.2014. godine, a zatim je upisan u imenik advokatskih stručnih saradnika od 01.12.2014. godine do 14.06.2017, na osnovu rješenja Advokatske komore Federacije BiH broj: 1075/14 od 10.12.2014. godine, sve u advokatskoj kancelariji Mulahalilović Osmana, advokata iz Brčkog.

Advokat se aktivno služi engleskim jezikom.

Ranije radno iskustvo u pravnoj struci:

 

 

pripravnik u Kancelariji Gradonačelnika Vlade Brčko distrikta BiH (2009 – 2010)

viši stručni saradnik u  JP „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH (tokom 2010. godine)

advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji Mulahalilović Osmana, advokata iz Brčkog (2010 – 2014)

advokatski stručni saradnik u advokatskoj kancelariji Mulahalilović Osmana, advokata iz Brčkog  (2014 – 2017)