Zaštita ljudskih prava

USTAVNI SUD BIH I EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA U STRAZBURU

Ukoliko su iscrpljena sva pravna sredstva ili ukoliko je evidentno da obraćanje određenom organu ili sudu ne bi imalo željeni učinak, podnošenje Ustavnom sudu BiH apelacije u cilju zaštite ustavnom zagarantovanih prava i podnošenje predstavke Evropskom sudu za ljudska prava sa sjedištem u Strazburu kao krajnjoj sudskoj instanci.